U N I V E R S I T A T E A   P E T R O L - G A Z E   D I N   P L O I E S T I

Index ::   :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
 

UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIESTI
CATEDRA AUTOMATICA SI CALCULATOARE

B-dul BUCURESTI, Nr. 39, PLOIESTI, Cod 100680
Tel.: +40-244-573171/int. 131,129,270
Fax: +40-244-575847, e-mail: ac at upg-ploiesti dot ro
http://ac.upg-ploiesti.roPREZENTARE GENERALA A CATEDREI:

Catedra are urmatoarele obiective principale:
 • pregatirea de specialisti pentru domeniile Automatizarea proceselor, Informatica aplicata si Calculatoare;
 • aprofundarea cunoasterii in domeniul sistemelor automate;
 • dezvoltarea de produse si tehnologii pentru automatizarea proceselor.
Catedra asigura, prin cursuri de specialitate corespunzatoare, pregatirea studentilor pentru nivelurile licenta de la facultatile: Inginerie Mecanica si Electrica, Tehnologia Prelucrarii Petrolului si Petrochimie, Ingineria Petrolului si Gazelor, Litere si Stiinte.
Un loc aparte il ocupa cursurile de specialitate destinate domeniilor coordonate de catedra si anume: Ingineria Sistemelor (specializarea Automatica si Informatica Aplicata), respectiv Calculatoare si Tehnologia Informatiei (specializarea Calculatoare). Pentru nivelul masterat, Catedra Automatica si Calculatoare a initiat si coordoneaza programul Automatizari Avansate si Structuri Programabile. Catedra este implicata de asemenea si in derularea altor programe de masterat din cadrul facultatilor Inginerie Mecanica si Electrica, respectiv Tehnologia Prelucrarii Petrolului si Petrochimie. Pentru nivelul doctorat, in catedra exista doi conducatori in domeniul Ingineria sistemelor si anume: prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv si prof.dr.ing. Stelian Dumitrescu.
In prezent la formele zi si fara frecventa isi desfasoara activitatea peste 25 doctoranzi, care se gasesc in diferite stadii de elaborare a tezelor de doctorat. Formarea continua a resurselor umane reprezinta o componenta importanta a activitatii Catedrei. Astfel au fost elaborate, autorizate si sustinute cursurile: cursul postuniversitar Automatizarea evoluata a proceselor, cu editii anuale, incepind din 1992; cursul de formare continua Sisteme distribuite de conducere, autorizat din 2005 si avand in cursanti din Romania si din Vietnam.BIROUL CATEDREI:
 • Prof.dr.ing. Nicolae PARASCHIV - Seful Catedrei;
 • Prof.dr.ing. Vasile CIRTOAJE;
 • Conf.dr.ing. Adrian MOISE;
 • Conf.dr.ing. Cristian PATRASCIOIU
 • Conf.dr.ing. Otilia Cangea


CADRE DIDACTICE:

In catedra isi desfasoara activitatea urmatoarele cadre didactice:

Prof.dr.ing. Vasile CIRTOAJE e-mail:vcirtoaje at upg-ploiesti dot ro
Prof.dr.ing. Stelian DUMITRESCU e-mail:sdumitrescu at upg-ploiesti dot ro
Prof.dr.ing. Nicolae PARASCHIV e-mail:nparaschiv at upg-ploiesti dot ro
Conf.dr.ing. Adrian MOISE e-mail:amoise at upg-ploiesti dot ro
Conf.dr.ing. Cristian PATRASCIOIU e-mail:cpatrascioiu at upg-ploiesti dot ro
Conf.dr.ing. Otilia CANGEA e-mail:ocangea at upg-ploiesti dot ro
Conf.dr.ing. Sanda MIHALACHE e-mail:sfrancu at upg-ploiesti dot ro
Conf.dr.ing. Gabriel RADULESCU e-mail:gabriel.radulescu at upg-ploiesti dot ro
Sef lucr.dr.ing. Gabriela BUCUR e-mail:chiri at upg-ploiesti dot ro
Sef lucr.dr.ing. Cristina POPESCU e-mail:cristinap at upg-ploiesti dot ro
Sef lucr.dr. ing. Alina BAIESU e-mail: agutu at upg-ploiesti dot ro
Sef lucr.dr.ing. Cristina POPA e-mail:ceftene at upg-ploiesti dot ro
Sef lucr.ing. Marian POPESCU e-mail:mpopescu at upg-ploiesti dot ro
Sef lucr.ing. Constantin STOICA e-mail: cstoica at upg-ploiesti dot ro
Asist. ing. Alexandu GEORGESCU e-mail:ageorgescu at upg-ploiesti dot ro
Asist. ing. Marius OLTEANU e-mail:molteanu at upg-ploiesti dot ro
Asist. ing. Ioana STOICA e-mail: igeorgescu at upg-ploiesti dot ro
   
Personal tehnico-administrativ:  
Tehnician Ioana DIMA  
Tehnician Stefan EDOIU  
BAZA MATERIALA:

Atat pentru cursurile de specialitate cat si pentru formarea continua, Catedra dispune de urmatoarele laboratoare:
 • Reglarea automata a proceselor;
 • Tehnica masurarii;
 • Automatizari industriale;
 • Informatica aplicata;
 • Roboti, identificari, transmisii de date, sisteme flexibile de fabricatie;
 • Achizitia si procesarea imaginilor
 • Informatica industriala si aplicatii in timp real
 • Calculatoare si retele;
 • Arhitecturi paralele. Transmisii de date şi reţele de calculatoare
Din dotarea laboratoarelor Catedrei sunt de evidentiat:
 • Simulatoare software pentru dinamica proceselor de distilare si cracare catalitica;
 • Standuri experimentale pentru reglarea parametrilor tehnologici cu regulatoare numerice Shimaden si Foxboro;
 • Calculator de proces pentru simularea, monitorizarea si reglarea sistemelor dinamice;
 • Sisteme PC dotate cu interfata KUSB 3100;
 • Statie compacta didactica FESTO pentru reglarea temperaturii, presiunii, nivelului si debitului comandata cu PLC Siemens;
 • Statie didactica FESTO pentru reglarea temperaturii comandata cu PLC Siemens;
 • Sisteme PC-AT dotate cu interfata universala AX5411;
 • Sisteme PC-AT conectate cu module AS105 (cu microcontroller 80C552) sub rezidenta sistemului de operare QNX;
 • Kit-uri de dezvoltare cu microcontroller TIGER;
 • Module ICPDAS de achizitie a datelor;
 • Convertoare Ethernet-RS232/RS485/RS422, pentru transmiterea de date in retele industriale;
 • Interfete PCI de achizitie a datelor analogice/numerice.
 • Robot industrial de sudura RIP 6,3 si robot educational MINIRIP;
 • Sisteme de reglare pozitie - viteza in varianta discreta si comandate cu calculator;
 • Simulatoare pentru roboti de manipulare si roboti mobili;
 • Sisteme de recunoastere a formelor;
 • Robot mobil PIONEER 2 cu camera de luat vederi;
 • Retea educationala de calculatoare, in configuratie servere Windows NT/Linux si statii de lucru, cu conectare la Internet;
 • Servere destinate gestiunii centralizate a resurselor informatice locale (staţii de lucru de la nivelul laboratoarelor);
 • Servere destinate gestiunii resurselor informatice didactice (server de fişiere, WEB server local, server Samba);
 • Staţii de lucru operabile sub rezidenţa sistemului de operare Linux, cu diverse configuraţii/instalări experimentale de maşini virtuale VMware/VirtualPC (Windows, Linux, DOS,…);
 • Platformă de studiu a tehnicilor de virtualizare în medii Linux/Windows, sub rezidenţa VMware;
 • Echipamente active şi pasive (hub-uri, switch-uri, router-e, modem-uri etc.), echipamente de transmisie şi conectica auxiliară, destinate studiului experimental al componentelor de infrastructură a reţelelor de calculatoare;
 • Componente hardware diverse, destinate studiului tehnicilor de integrare a calculatoarelor numerice;
 • Sisteme pentru prezentări multimedia (video-proiectoare, ecrane de proiecţie, sisteme audio);
 • Materiale bibliografice si documentare specifice (sub forma hardcopy sau electronica).


CERCETAREA STIINTIFICA:

Aceasta activitate este organizata pe grupuri de cercetare: automatizarea proceselor, calculatoare, mecatronica.

Automatizarea Proceselor.
Grupul este condus de prof.dr.ing. Vasile Cirtoaje si are in componenta urmatoarele cadre didactice: Nicolae Paraschiv, Stelian Dumitrescu, Cristian Patrascioiu, Sanda Mihalache, Otilia Cangea, Gabriel Radulescu, Alina Baiesu, Cristina Popa, Marian Popescu, Cercetarile in domeniul automatizarii proceselor au avut intotdeauna ca trasatura de baza impletirea investigatiilor teoretice cu cele experimentale si continuarea lor pina la implementarea industriala. Au fost si sunt dezvoltate sisteme de conducere automata a proceselor din industriile chimica, petroliera si energetica. Majoritatea studiilor de cercetare vizeaza conceperea si implementarea algoritmilor numerici de reglare bazati pe compensarea procesului.

Utilizarea Calculatoarelor.
Grupul este condus de prof.dr.ing. Nicolae Paraschiv si are in componenta urmatoarele cadre didactice: Vasile Cirtoaje, Gabriel Radulescu, Otilia Cangea, Constantin Stoica, Marius Olteanu, Ioana Georgescu - cadre didactice, Silviu Popovici - cadru didactic asociat.
Directiile de cercetare prioritare ale acestui colectiv se refera la: utilizarea calculatoarelor in conducerea proceselor, integrarea echipamentelor de automatizare in retele de tip industrial, utilizarea sistemului de operare QNX in aplicatii de conducere si tranzactionare in timp real, utilizarea microcontroller-elor in aplicatii de automatizare. De asemenea, ca directie de cercetare fundamentala trebuie amintit studiul tehnicilor de virtualizare a platformelor hardware/software, in contextul investigatiilor asupra interactiunilor complexe ce se manifesta la nivelul sistemelor de operare, precum si intre sistemul de operare si platforma hardware implicata.

Roboti si Sisteme Flexibile de Fabricatie.
Grupul este condus de conf.dr.ing. Adrian Moise si are in componenta urmatoarele cadre didactice: Gabriela Bucur, Cristina Popescu, Alexandru Georgescu. Colectivul Roboti si Sisteme Flexibile de Fabricatie are ca obiective introducerea tehnologiilor moderne de fabricatie in industria constructoare de masini si aplicarea conceptelor fabricatiei flexibile. Directiile de cercetare includ utilizarea retelelor neuronale si a structurilor fuzzy pentru conducerea robotilor de manipulare si a celor mobili, conducerea robotilor pe baza informatiei vizuale, implementarea conceptului de vedere activa. In Catedra functioneaza centrul de Centrul de Cercetare Automatizarea Evoluată a Proceselor Chimice, a cărui activitate a fost recunoscută prin Certificatul nr. 10.CC-B, din 11.05.2001, emis de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Catedra Automatica si calculatoare organizeaza cu o periodicitate de trei ani, sub egida Societatii Romane de Automatica si Informatica Tehnica, manifestarea cu participare internationala Symposium on Process Control din care pana in prezent s-au desfasurat cinci editii. In decursul timpului au fost dezvoltate mai multe directii de cercetare intre care relevante sunt urmatoarele:
 • dezvoltarea si implementarea unor sisteme reglare automata avansata;
 • simularea sistemelor chimice complexe;
 • cartografierea electronica si navigatia automata pe fluvii;
 • tehnici biometrice de autentificare;
 • conducerea senzoriala a robotilor mobili
Temele de cercetare abordate in cadrul unor contracte recente ale catedrei sunt prezentate aiciCOLABORARI EXTERNE:

PARTENERI TRADITIONALI IN CERCETAREA STIINTIFICA:

Parteneri industriali:
 • S.N.P. PETROM – sucursala PETROBRAZI
 • S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea
 • S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A. Ploiesti
 • S.C. UZTEL S.A. Ploiesti

Parteneri academici:
Catedre de profil similar de la urmatoarele universitati:
Ultima actualizare: 12.04.2010 10:18
Inapoi     Inapoi
Index