U N I V E R S I T A T E A   P E T R O L - G A Z E   D I N   P L O I E S T I

Index ::   :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
     
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
CATEDRA EDUCATIE FIZICA SI SPORT

B-dul Bucuresti, Nr. 39, Ploiesti, cod 100680
Tel: +40 244 573171/int.170PREZENTAREA GENERALA A CATEDREI

Catedra de Educatie Fizica si Sport a fost înfiintata în anul 1950 beneficiind înca de la început de competenta si activitatea unor cadre didactice cu o pregatire pedagogica foarte buna, specialisti de prestigiu, nume "sonore" în breasla profesorilor de educatie fizica si în sportul de performanta din tara noastra.
Cadrele didactice ale catedrei asigura pregatirea de specialitate a studentilor din anii I si II de la toate specializarile din cadrul UPG, activitate obligatorie finalizata cu calificative, urmarindu-se obiectivele disciplinei noastre.
Un alt obiectiv important pentru cadrele didactice îl constituie activitatea de autoperfectionare prin diferite forme cum sunt : cercetarea stiintifica, cursuri de perfectionare si specializare, masterat si doctorat.
Pentru îndeplinirea cu succes a activitatilor didactice, sportive de masa si de performanta, cadrele didactice au fost permanent preocupate de mentinerea si dezvoltarea bazei sportive , de dotare cu materiale si echipament sportiv.
Calitatile morale si profesionale ale cadrelor didactice care au facut sau fac parte din aceasta catedra au instaurat un climat universitar, iar ca o recunoastere a valorii acestora, a fost prezenta aleasa sau numita în comitetele unor federatii nationale, în comisii de specialitate municipale, judetene si centrale (M.T.S.), în consiliile profesorale ale unor facultati si din senatul universitatii.
Activitatea catedrei de educatie fizica si sport a trecut prin mai multe etape, care au însemnat tot atâtea schimbari ca urmarea masurilor luate de stat prin intermediul ministerului de resort privind disciplina Educatie Fizica si Sport în învatamântul superior.
 • Etapa cuprinsa între anii 1948 – 1950, activitatea de educatie fizica si sport a avut de câstigat de pe urma faptului ca IPGG Bucuresti functiona în aceeasi cladire cu Scoala Medie Tehnica de Cultura Fizica si Sport ce avea toate conditiile materiale si climatul adecvat unei bune desfasurari a activitatii sportive;
 • Etapa cuprinsa între anii 1950 – 1956: în anul 1950 în planurile de învatamânt a institutelor si universitatilor se introduce Educatia Fizica si Sport ca disciplina de învatamânt obligatorie la anii I si II si facultativ pentru studentii anilor III si IV;
 • Etapa cuprinsa între anii 1956 – 1960 este marcata de doua ordine ale Ministerului Învatamântului: ordinul nr.1/22.11.1956 care extinde caracterul facultativ al activitatii de educatie fizica si sport de la anul I pâna la anul V, orientând activitatea pe ramuri de sport. Ministerul Învatamântului, alarmat de declinul continuu al potentialului biomotric al studentilor, introduce prin Ordinul nr. 147/1958 obligativitatea frecventei pentru anul I prin ,,norma de educatie fizica”;
 • Etapa cuprinsa între anii 1960 – 1990 este caracterizata printr-o mare stabilitate, conferite de abilitatea catedrei de a adopta programele analitice pe ramuri de sport, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, la posibilitatile oferite de baza materiala existenta a catedrei si la cerintele conducerii universitatii, integrându-se perfect în structura procesului de învatamânt din UPG;
 • Etapa cuprinsa între anii 1990 – 1999 este marcata de Hotarârea MEC din 1994 ca începând din anul universitar 1994 – 1995, Educatia Fizica si Sportul sa fie mentinute în planurile de învatamânt ca disciplina cu frecventa obligatorie în anul I si II. De asemenea, acesta etapa marcheaza scoatere ala concurs si ocuparea posturilor vacante, doua posturi de preparatori, trei posturi de asistent si un post de lector, schimbând radical media de vârsta a membrilor catedrei.


BIROUL CATEDREI

 • Lector universitar drd., Dulgheru Mirela - sef catedra
  Telefon: 0244 573171/int.170 E-mail: dmirela714@yahoo.com

 • Lector universitar drd, Finichiu Marin
  Telefon: 0244 573171/int.170 E-mail: mfinichiu@mail.upg-ploiesti.ro

 • Lector universitar dr., Vaida Marius
  Telefon: 0244 573171/int.170 E-mail: vaidamarius@yahoo.com


CADRE DIDACTICE

In catedra îsi desfasoara activitatea urmatoarele cadre didactice :
 • Lector univ. dr. Vaida Marius E-mail: vaidamarius@yahoo.com
 • Lector univ. drd., Finichiu Marin E-mail: mfinichiu@upg-ploiesti.ro
 • Lector univ.r drd., Dulgheru Mirela E-mail: dmirela714@yahoo.com
 • Lector  univ. drd., Lupu Elena E-mail:lupu_lln@yahoo.com
 • Asistent universitar drd., Deacu Marcel Alexandru,  E-mail: marceldeacu@yahoo.com
 • Asistent universitar Oprea Viorel
 • Asistent universitar Grigore Maria Ana E-mail: maria_ana_unica@yahoo.com

 • CADRE DIDACTICE ASOCIATE
 • Conf. univ. Stanescu Eugeniu
 • Conf. Univ. Hazaparu Dumitru
 • Profesor grad didactic I Nimu Nicolae
 • Profesor grad didactic II Oprisescu Grigore


STRUCTURA CATEDREI

 1. Finichiu Marin, lector univ. drd., seful catedrei de educatie fizica si sport, membru în Consiliul Facultatii de Stiinte Economice, absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport, promotia 1979 - specializarea atletism; absolvent a studiilor postuniversitare Master –specializare Managementul Sistemelor Economice, Turistice si Administrative, a Universitatii „Petrol - Gaze” din Ploiesti – promotia 2006.
 2. Dulgheru Mirela, lectort univ. drd, membra în Consiliul Facultatii de Litere Stiinte. membra in biroul catedrei, absolvent ANEFS, promotia 1994, specializarea atletism;
 3. Grigore Maria Ana, asistent universitar, absolvent ANEFS, promotia 1968 - specializarea volei si cultura fizica medicala;
 4. Lupu Elena, Lector univ. drd, absolvent ANEFS, promotia 1993 - specializarea handbal; Membru in CONSILIU STIINTA SPORTULUI DIN ROMANIA; Specializare Managementul Sistemelor Economice, Turistice si Administrative, a Universitatii „Petrol - Gaze” din Ploiesti – promotia 2007;Ghid turism –local si international.
 5. Vaida Marius, lector universitar dr. membru în Consiliul Facultatii de Stiinte Economice, membru in biroul catedrei, absolvent ANEFS, promotia 1995 - specializarea natatie.
 6. Deacu Marcel Alexandru, asistent universitar drd., absolvent ANEFS, promotia 1999 - specializarea handbal; absolvent a studiilor postuniversitare Master –specializare Managementul Sistemelor Economice, Turistice si Administrative, a Universitatii „Petrol - Gaze” din Ploiesti – promotia 2006.
 7. Oprea Viorel, asistent universitar, absolvent ANEFS, promotia 1999 -specializarea baschet, absolvent Master – Managementul Educatiei Fizice, promotia 2003, Universitatea „Spiru Haret” Bucuresti.BAZA MATERIALA

Catedra de Educatie Fizica si Sport are în dotare urmatoarele:
 • O sala de jocuri sportive, 30m/l8 m. cu toate dotarile necesare;
 • Un teren de handbal, 40m/20m., acoperit cu asfalt;
 • Doua terenuri minifotbal, 40m/20m, acoperite cu asfalt pe care sunt trasate terenuri pentru: fotbal, tenis, baschet. volei, pista de atletism (1 tur = 200m);
 • o groapa de nisip pentru sarituri;
 • o sala de fitness 15m/7 m, echipata cu aparate pentru dezvoltarea diferitelor grupe musculare;
 • o sala de sah dotata cu 8 mese pentru jocul de sah, table sau rummy;
 • un teren 30m/l 5 m (neamenajat).

Pentru a putea desfasura in conditii optime activitatea de Educatie Fizica si Sport, mai ales in conditiile cresterii numarului de studenti, ar trebui sa se amenajeze o sala de jocuri (20-30m/10-15 m) si ar trebui introdus în circuitul sportiv terenul de 30/15 m fie pentru jocul de volei, badminton sau tenis, fie dotat cu mese fixe (beton. metal) pentru tenis de masa.

Activitatea Didactica de Educatie Fizica
Se desfasoara pe baza programelor analitice întocmite de colectivul de cadre didactice al Catedrei de Educatie Fizica si Sport în conformitate cu planurile elaborate de MEC privind optimizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului la nivel universitar în procesul întaririi starii de sanatate a studentilor;
Fiecare grupa de studenti din anul I si II a celor cinci facultati din UPG au în program 100 de minute de educatie fizica pe saptamâna, iar situatia scolara se încheie la sfârsit de semestru (LS si SE) sau an universitar (IME, IPG, TPP) cu o verificare constând din sustinerea unui numar de 6 - 7 probe de control, cunoasterea si aprecierea nivelului capacitatii motrice, vitezei, fortei explozive, rezistentei, capacitatii coordinative.
Efectuarea de masuratori antropometrice în vederea cunoasterii dezvoltarii somatice (masurarea taliei, greutatii corporale, bustului, anvergurii, perimetrelor toracice, diametrului biacromial si bitrohanterian, capacitatii vitale).

Activitatea Sportiva de masa
În paralel cu activitatea de educatie fizica, studentii sunt atrasi, pe baza unui calendar competitional intern întocmit la începutul anului universitar, sa practice diferite activitati sportive. Activitatile sportive de masa sunt alese în functie de preferintele studentilor si de conditiile materiale existente si se refera la competitii de: minifotbal, baschet, handbal, volei, tenis de masa si sah.
Sub organizarea si conducerea cadrelor didactice ale catedrei se pot desfasura urmatoarele competitii:
 • Minifotbal:
  • Cupa Primaverii - 20 echipe;
  • Cupa Universitatii - 22 echipe; ce se desfasoara pe parcursul întregului an universitar, functie de conditiile atmosferice
  • Cupa Bunei Vecinatati - 4 echipe: Liceul Militar C. Brîncoveanu, Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu, Grupul Scolar Industrial 1 Mai si Universitatea Petrol -Gaze din Ploiesti.
  • Fotbal feminin – cu participarea a 6 echipe, formate din studentele din universitate.
 • Sah:
  • Simultanul de sah acordat de 10 sportivi ai clubului CSU - Petrolul Ploiesti având categoria de clasificare maestru si candidat de maestru, la 60 de mese.
 • Baschet:
  • Cupa Anilor 1-4 echipe;
  • Cupa 1 iulie- 8 echipe.
  • Competitii de baschet constând din aruncari la cos din diferite pozitii
 • Handbal:
  • Cupa Universitatii - 4 echipe.
  • Cupa Bunei Vecinatati – cu participarea liceelor din municipiul Ploiesti – baieti si fete.
 • Tenis de masa
  • Competitii de tenis de masa la care participa toti studentii din U.P.G. – organizate în perioada sarbatorilor de iarna si a celor de primavara.


CERCETAREA STIINTIFICA

Principalele teme au fost orientate spre:
 • aspectele generale ale teoriei educatiei fizice;
 • îmbunatatirea metodologiei de predare a acestei discipline de învatamânt;
 • întocmirea de culegeri de exercitii;
 • studierea nivelului de dezvoltare si de pregatire fizica a studentilor, teme de cercetare fundamentala si aplicativa.
 • lucrarile colective si individuale sunt prezentate în sesiuni de comunicari stiintifice interne, existând preocuparea de elaborare de lucrari pentru participarea la programe nationale.
Începând cu 2000 atentia cadrelor didactice a fost îndreptata spre lucrari din planul intern de cercetare sau din planul individual de autoperfectionare , temele fiind din cercetarea fundamentala si aplicata din domeniul educatiei fizice, sportul de performanta si miscarea olimpica.
În prezent activitatea cadrelor didactice din catedra de Educatie Fizica si Sport se înscrie în procesul de modernizare a învatamântului superior românesc.
 
Ultima actualizare: 21.04.2008 9:30
Inapoi     Inapoi
Index