U N I V E R S I T A T E A   P E T R O L - G A Z E   D I N   P L O I E S T I

Index ::   :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

 
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
FACULTATEA DE LITERE SI STIINTE

Bdul Bucuresti, nr.39, Ploiesti, Romania, 100680
Telefon: +40 244 575661    Fax +40 244 575661
E-mail: ls@mail.upg-ploiesti.roConducere


Decan Conf.dr.mat. Cristian MARINOIU
Tel: +40 244 573171/244
Fax: +40 244 575847
E-mail: cmarinoiu@mail.upg-ploiesti.ro
Prodecan Prof.dr.ing. Vasile DUMITRESCU
Tel: +40 244 573171/281
Fax: +40 244 575847
E-mail: vdumi@mail.upg-ploiesti.ro
Prodecan Conf. dr. Anca Mihaela Dobrinescu
Tel: +40 244 573171/293
Fax: +40 244 575847
E-mail: adobrinescu@mail.upg-ploiesti.ro
Secretar Stiintific Lector dr. Razvan Saftoiu
Secretariat facultate Program cu studentii, cursuri de zi:
Luni - Joi:
0900 - 1030
1400- 1530
Vineri
0900 - 1030
Program cu studentii, cursuri la distanta:
Vineri
1300- 1500
Master
Miercuri
1400- 1600
Joi
1500- 1700
Secretar sef Angelica Vica
Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
Secretar Beatrice Becheanu
Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
Secretar Stefania Carmen Ion
Telefon: +40-244-575661   Fax +40-244-575 847
Consiliul Facultatii

Nr. Crt. Grad Didactic, Nume, Prenume
      1 Conf.dr.mat. Cristian Marinoiu
      2 Conf. dr. Anca Dobrinescu
      3 Prof.dr.ing. Vasile Dumitrescu
      4 Prof.dr.ing. Liviu Dumitrascu
      5 Prof.univ. dr. Emil Stan
      6 Conf.dr. Gabriel Albu
      7 Prof. dr. ing. Ionut Lambrescu
      8 Prof.dr. Gabriela Duda
      9 Conf.univ.dr. Preda Gavriil
     10 Conf.dr. Gheorghe Calcan
     11 Lector dr. Irina Toma
     12 Conf. dr. Steluta Coculescu
     13 Conf.dr. Mihaela Cojocaru
     14 Conf.univ.dr. Pescaru Adina
     15 Lector univ.dr. Bratu Constantin
     16 Lector drd. Popescu Georgiana
     17 Conf.dr.mat. Mihai Pascu
     18 Sef lucr. Dr. Chim. Badulescu Roxana
     18 Lector univ.dr. Rinciog Diana
     20 Lector univ.dr. Smoleanu Oana
     21 Lector dr. Cristina Iridon
     22 Lector univ.dr. Saftoiu Razvan
     23 Lector dr. Vaida Marius
     24 Lector dr. fiz. Hotinceanu Mihai
     25 Lector univ.dr. Marhan Ana Maria
     26 Lector drd. Badiceanu Octavian
     27 Student Giurgiu Mihaela Georgeta
     28 Student Radu Ancuta
     29 Student Editoiu Nicoleta
     30 Student Achelaritei Mihaela Monica
     31 Student Barbu Luiz Virginia
     32 Student Nicoara Casandra Violeta
     33 Student Guta Mihaela Valentina
     34 Student Iordachescu Victor Petrut
     35 Student Neculai MadalinaCatedre Coordonate
Catedra Informatica
Catedra Matematica
Catedra Filologie
Catedra Socio-Umane si Juridice
Catedra Limbi si Literaturi Straine
Catedra FizicaSpecializari
Denumirea domeniului, Durata studiilor, Forma de invatamant Specializarea
Limbă şi literatură ( 3 ani /zi) Limba si literatura romana si limba si literatura engleza
Limba si literatura engleza si limba si literatura franceza
Fizică ( 3 ani /zi) Fizică
Chimie ( 3 ani /zi) Chimie
Informatică ( 3 ani /zi) Informatică
Matematică ( 3 ani /zi) Matematică
Ştiinţe administrative ( 3 ani /zi) Asistenţă managerială şi secretariat
Administraţie publică
Ştiinţele educaţiei ( 3 ani /zi) Pedagogie
Pedagogie învăvţământ primar şi preşcolar
Învăvţămînt deschis la distanţă şi cu frecvenţă redusă
Limbă şi literatură ( 3 ani ) Limba si literatura romana si limba si literatura engleza
Ştiinţele educaţiei ( 3 ani ) Pedagogia învăvţământului primar şi preşcolar

Cursuri postuniversitare de specializare

Informatică ( 1,5 ani )

Informatica

Ştiinţe administrative (1 an)

Management şi strategie în administraţie

Matematica (1,5 ani)

Matematici aplicate

Masterat

Limbă şi literatură

Studii culturale româneşti în context european, 3 semestre
Concepte şi strategii de comunicare interculturală, 3 semestre
Cooperare interculturala in mediul de afaceri contemporan, 4 semestre

Ştiinţe administrative

Management şi strategie pentru o administraţie europeană, 3 semestre
Administraţie publică şi integrare europeană, 3 semestre
Studii europene, 3 semestre

Stiintele educatiei

Management educational si integrare europeana, 3 semestre

Matematică

Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii cu derivate parţiale , 3 semestre

Informatică

Informatică, 3 semestre

Ultima actualizare: 12.11.2010 11:28
Inapoi     Inapoi
Index