U N I V E R S I T A T E A   P E T R O L - G A Z E   D I N   P L O I E S T I

Index ::   :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::
 
UNIVERITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

B-dul Bucuresti, nr.39, Ploiesti, Romania, 100680
Telefon: +40 244 575771, Fax +40 244 575771
E-mail: stec@upg-ploiesti.ro
Conducere

Decan Prof.dr.mat. Ion IARCA
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
E-mail: iiarca@upg-ploiesti.ro
Prodecan Conf.dr.ec. Cornel LAZAR
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
E-mail: clazar@upg-ploiesti.ro
Prodecan Conf.dr. Mariana EFTIMIE
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
E-mail: meftimie@upg-ploiesti.ro
Prodecan Conf.dr.ing.ec. Catalin POPESCU
Tel: +40 244 575 77,1 Fax +40 244 575 771
E-mail: cpopescu@upg-ploiesti.ro
Secretar stiintific Conf. dr. ing. Dorel DUSMANESCU
Secretariat facultate Program cu studentii - cursuri de zi:
Luni - Joi:
0900 - 1000
1400- 1500
Program cu studentii - cursuri la distanta:
Vineri
1300- 1500
Program cu studentii - Master:
Luni - Marti
1400- 1600
Miercuri
1500- 1700
Joi
1400- 1600
Secretar sef Silvia DUMITRACHE
Telefon: +40-244-575771   Fax +40-244-575 771
Secretar Irina BARBU
Telefon: +40-244-575771   Fax +40-244-575 771
Secretar Ana DRAGOMIR
Telefon: +40-244-575771   Fax +40-244-575 771

Consiliul Facultatii

Nr. Crt

Grad Didactic, Nume, Prenume

Telefon

E-mail

         1 Prof.univ.dr. Iarca Ion +40-244 575771 iiarca@upg-ploiesti.ro
         2 Conf.dr. Lazar Cornel +40-244 573171/183 clazar@upg-ploiesti.ro
         3 Conf.dr. Eftimie Mariana +40-244 573171/183 meftimie@upg-ploiesti.ro
         4 Conf.dr.ing.ec.Popescu Catalin +40-244 573171/221 cpopescu@upg-ploiesti.ro
         5 Conf.dr.Dusmanescu Dorel +40-244 573171/298 zlin50@yahoo.com
         6 Conf.dr. Done Ioan +40-244 573171/183 idone@upg-ploiesti.ro
         7 Conf.dr. Bucur Ion +40-244 573171/183 bion@upg-ploiesti.ro
         8 Lector dr. Irimiea Mihai +40-244 573171/183
         9 Lector univ. Vilcu Gabriel +40-244 573171/104 gvilcu@upg-ploiesti.ro
        10 Conf.dr. Ivan Mihail-Vicentiu +40-244 573171/183 mihailivan@yahoo.com
        11 Conf. dr. ing. Zisopol Dragoş Gabriel    
        12 Sef lucr.dr.ing. Oprea Mihaela Ciopi +40-244 573171/221 moprea@upg-ploiesti.ro
        13 Lector dr. ec. Mitu Augustin +40-244 573171/221 office@amit.ro
        14 Lector drd. ing. ec. Buzoianu daniela
        15 Lector dr. Enescu George +40-244 573171/183  
        16 Lector dr. Iov Daniela Rodica +40-244 573171/183 diov@upg-ploiesti.ro
        17 Lector dr. Matei Mirela
        18 Lector dr. Isbasoiu Dan +40-244 573171/298 danisbasoiu@upg-ploiesti.ro
        19 Lector drd. Ana Valentina +40-244 573171/293 valentinaana@yahoo.com
        20 Lector univ. drd. Dulgheru Mirela
        21 Lector dr. mat. Stefan Nicolae Alin
        22 Lector drd. Tanasescu Ana
        23 Lector drd. Petrescu Alina
        24 Asist. drd. Grigorescu Dragos
        25 Asist. Badea Mihaela
        26 Asist. Ditu Daniela
        27 Drosu Cristina Georgiana - student
        28 Zbant Adrian - student
        29 Marin Flavius - student
        30 Purcel Andreea Luiza - student
        31 Mazilu Ionela - student
        32 Holtei Cristina - student
        33 Prodan Larisa - student
        34 Dulgheru Gabriela - student
        35 Marin Georgiana - student

Catedre Coordonate

Specializari

Studii de licenţă: 3 ani - Management
- Contabilitate si informatica de gestiune
- Merceologie
- Economia comertului turismului si serviciilor
- Informatica Economica
- Finate si banci
Învatamint deschis la distanta: 3 ani - Contabilitate si informatica de gestiune
- Management
Studii de master: 3 semestre

- Managementul sistemelor economice, turistice şi administrative
- Managementul sistemelor publice


Ultima actualizare: 26.05.2008 8:46
Inapoi     Inapoi
Index